Historia Szczepu


Historię naszego szczepu należy zacząć od powstania 74 PDH "Eskapada" im. Janusza Korczaka w 2002 roku. Wtedy to 15 - letnia druhna Marlena wraz z druhną Zuzą przeprowadziły w SP Dębinka pierwszy nabór do drużyny. 
Na swój pierwszy obóz pojechaliśmy w 2003 roku do bazy obozowej naszego hufca w Kaplinie. Wtedy to mieliśmy podobóz razem 27 PDH. W drużynie działali zarówno harcerze młodsi, starsi, jak i zuchy. Drużyna od początku była też koedukacyjna. 

Po jakimś czasie z drużyny wyłoniła się 7 WGZ "Smokołaki", która nie należy do naszego szczepu. Na obozie w Kaplinie w 2007 roku dwie przyboczne 74 - druhna Sławka i druhna Gosia - rozpoczęły działalność w wyodrębnionej z Eskapady drużynie starszoharcerskiej. Po jakimś czasie drużyna otrzymała numer 74 PDHs i nazwę "Hardo", a także bohaterkę - Irenę Bobowską "Nenię". Zaledwie kilka miesięcy później druhna Arletta założyła 1 WGZ, która działała przy SP 84.

 Po pół roku od tego momentu, kadra drużyn uznała, że czas najwyższy założyć Szczep, aby zacieśnić nasze stosunki. I tak o to, na biwaku w Kaplinie w 2008 roku druhna Marlena została komendantką II Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Jana Rodowicza Anody, a druhna Gosia jej zastępcą. 

W 2009 roku nastąpiły poważne zmiany w kadrze drużyn: drużynową 74 PDH została druhna Agata Wachowiak, a drużynową 74 PDHs druhna Sławka Grzęda. Na obozie w Pogorzelicy (2010) druhna Marley przejęła gromadę zuchową, by po roku oddać ją w dobre ręce druhnie Weronice. 
W 2012 roku na obozie nastąpiły kolejne zmiany. Druhna Karolina Wandel przejęła 74 PDHs, a druhna Sławka została komendantką Szczepu. 
W październiku 2012 roku, pierwsza z działających w szczepie drużyn obchodziła swoje 10 - lecie, a 74 PDHs swoje 5 - lecie.

Kolejnym ważnym momentem dla naszego Szczepu stał się obóz w Kaplinie w 2013 roku.
Na samym jego początku druhna Agata oddała 74 PDH "Eskapada" pod opiekę druhny Magdy. Mniej więcej w połowie druhna Weronika przekazała 1 WGZ druhnie Monice, a na koniec drugiego tygodnia komendantką 2 szczepu została druhna Karolina. 
Podczas obozu odbyło się także ognisko pokoleń z okazji 100-lecia hufca Poznań - Wilda, podczas którego świętowaliśmy, bawiliśmy się, integrowaliśmy z druhami i druhnami z całego hufca zarówno tymi na emeryturze jak i tymi czynnie działającymi:)

Żeby zmian nie było za mało podczas wrzesniowej zbiórki szczepu rozpoczynającej nowy rok harcerski 73 PDH "Krzemień" im. Floriana Marciniaka oraz 6 WGZ przystąpiły do naszego szczepu. Dzięki temu liczy on już 5 drużyn, a 73 i 6 otrzymały jasnozielone barwy szczepu.Kalendarium:
2002- powstanie 74 PDH
2003 r. - styczeń - 1 biwak 74 PDH - zimowisko w Osiecznej
             - lipiec - 1 obóz 74 PDH w Kaplinie z 27 PDH
2004 r. - lipiec - obóz 74 PDH w Kaplinie z 92 PDH
2005 r. - lipiec - obóz 74 PDH w Pogorzelicy
             - grudzień - wydzielenie się 7 WGZ
2006 r. - lipiec - obóz 74 PDH i 7 WGZ w Kaplinie
                                - zwolnienie z funkcji przybocznej druhny Zuzy
                                - mianowanie na funkcję przybocznej druhny Moniki
2007 r. - wiosna - biwak w Daszewicach - mianowanie na funkcję przybocznych 74 PDH dh Gosi i dh Sławki
              - lipiec - obóz 74 PDH w Kaplinie - powstanie 74 PDHs
              - wrzesień - odłączenie 74 PDH i 74 PDHs od III Szczepu
2008 r. - luty - powstanie 1 WGZ
             - kwiecień - powstanie II Szczepu
             - lipiec/ sierpień - obóz I i II Szczepu w Orzyszu
2009 r. - lipiec - obóz II i X Szczepu w Pólku
                          - drużynową 74 PDH zostaje dh Agata Wachowiak
                          - przyboczną 74 PDH zostaje dh Dominika Nyczak
                          - drużynową 74 PDHs zostaje dh Sławka Grzęda
                          - funkcyjną 74 PDHs zostaje dh Monika Fabiś
2010 r. -lipiec -  obóz w Pogorzelicy
                          - przyboczną 74 PDHs zostaje dh Dominika Nyczak
              - grudzień - przyboczną 74 PDH zostaje dh Magdalena Jankowska
2011 r. - lipiec - obóz I i II Szczepu w Przerwankach
                          - drużynową 1 WGZ zostaje dh Weronika Boińska
                          - funkcyjną 1 WGZ zostaje dh Julia Pruszyńska
                          - przyboczną 74 PDHs zostaje dh Karolina Wandel
2012 r. - sierpień - obóz II Szczepu i 197 WDHiZ w Kaplinie
                          - drużynową 74 PDHs zostaje dh Karolina Wandel
                          - przybocznymi 74 PDHs zostają dh. Maksymilian Grześkowiak i                              Olaf Doedel
                           - funkcyjnym 74 PDH zostaje dh. Grzegorz Smoliński
                           - funkcyjnym 74 PDHs zostaje dh. Adam Piętka
               - październik - 10 - lecie 74 PDH i 5 - lecie 74 PDHs
               - listopad - bieg nocny po Poznaniu
               - grudzień - biwak wigilijny szczepu
2013 r.  - marzec - Rajd Anodówka
              - czerwiec - druh Adam Piętka zostaje przybocznym 74 PDHs
                                 - zlot z okazji 100 - lecia Hufca Poznań - Wilda
              - lipiec - obóz letni Hufca Poznań - Wilda w Kaplinie
                           - drużynową 1 WGZ zostaje dh. Monika Gajda
                           - drużynową 74 PDH zostaje dh. Magdalena Jankowska
                           - przyboczną 74 PDH zostaje dh. Agnieszka Majsnerowicz
                           - komendantką 2 Szczepu zostaje druhna Karolina Wandel
                           - z-cami zostają druhna Weronika Boińska i druhna Agnieszka                                  Majsnerowicz
                             - udział w ognisku Pokoleń z okazji 100-lecia Hufca

               - wrzesień - zbiórka rozpoczynająca nowy rok harcerski
                             - 73 pdh i 6 WGZ zostają włączone w skład II Szczepu
2014 r.
              - lipiec - obóz w Jarosławcu
                           - powstaje próbna drużyna wędrownicza przy II Szczepie.                                           Drużynowym zostaje ćw. Jakub Figaj

Historia Szczepu toczy się dalej i oby trwało to jak najdłużej...
Kreator www - przetestuj za darmo