Hymn Harcreski

Hymn harcerski jest hymnem Związku Harcerstwa Polskiego od 1918 roku. Oficjalnie hymnem jest jedynie pierwsza zwrotka i refren. Wcześniej jako hymn śpiewany przez skautów, a poźniej harcerzy była "Rota" - Marii Konopnickiej.

Pierwsza wersja Hymnu Harcerskiego została opublikowana w 1911 roku w pierwszym numerze pisma młodzieży polskiej "Skaut". Był to wiersz Ignacego Kozielewskiego "Wszystko co nasze":


Wszystko, co nasze, Ojczyźnie oddamy,
W niej tylko życie... więc idziem, by żyć!
Świty się bielą... rozewrzem im bramy!
Rozkaz wydany: "Wstań! Ku słońcu idź!"

W wolności życie... tylko w niej krok dumny!
Nic, że daleka... przecie dojdziem doń...
I przyjdzie chwila - pierwszy szereg z trumny
W słońcu rozzłoci podniesioną skroń...

Po ziemi naszej roześlem harcerzy...
Pobudką zagrzmią: "Zbudź się! Prawdzie służ!"
A wszystko wstanie, wokół się rozszermierzy,
By Matkę Polskę osłonić wśród burz...

Niech płoną serca! Niech płoną jak wici!
Od ócz płonących zginie nocy mrok...
Ujrzy Ojczyzna: w zwarte szyki zbici,
Idziem z rozkazem : "Czuwaj! Równy krok!"


W 1912 roku Olga Drahonowska dopisała refren "Ramię pręż..." i dopasowała melodię pieśni rewolucyjne z 1905 roku "Na barykady".
Pieśń  "Wszystko, co nasze..." stopniowo zajmowała miejsce Roty, która była traktowano jako hymn polskich skautów i harcerzy.

VII Zjazd ZHP w marcu 1981 roku przywrócił dawną postać, wprowadzając do Statutu ZHP zapis, że hymnem ZHP jest jedynie pierwsza zwrotka i refren.


Wszystko co nasze Polsce oddamy
W niej tylko życie więc idziem żyć
Świty się bielą, otwórzmy bramy
Rozkaz wydany, wstań w słońce idź!


Ramię pręż, słabość krusz
Ducha tęż, Ojczyźnie miłej służ
Na jej zew, w bój czy trud
Pójdzie rad harcerzy polskich ród
Harcerzy polskich ród!


Pieśń Wszystko, co nasze jest również hymnem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej , Stowarzyszenia Harcerskiego.

Hasło "Czuwaj"


Jest to tradycyjne pozdrowienie harcerskie, które ma przypominać o stałej gotowości do czynu, służby dla Ojczyzny, pracy nad dążeniem do ideału oraz pomocy bliźnim.Pozdrowienie to wprowadziła do ZHP w 1912r 3. Lwowska Drużyna Żeńska im. Emilii Plater założona w 1911r. przez Olgę Drachonowską (pierwsza polska drużyna żeńska). Drużyna ta organizuje w lipcu 1912r. pierwszy obóz żeński, na którym postanowiono zastąpić pozdrowienie przejęte od Towarzystwa Sokół: „Czołem!” na obowiązujące także dzisiaj „Czuwaj!”. Stało się tak, dlatego, iż uznano że w powiedzenie sokolim jest element czołobitności, uległości, że pochodzi od „chylę czoła”, „padam czołem”, itp. „Czuwaj!” było także pozdrowieniem rycerskim. Wzywało do nieustannej czujności. Obecnie harcerze używają hasła Czuwaj witając i żegnając się z harcerzami i instruktorami!!! 

Kreator www - przetestuj za darmo